Jonizatory powietrza i rośliny doniczkowe – recepta na smog

przez aleeko . 0 Komentarzy

Niedawno przygotowaliśmy wpis o jonizatorach wody, który cieszył się wśród naszych czytelników dużym zainteresowaniem (znajdziecie go tutaj). Dziś pora na urządzenia, które chronią nas przed zanieczyszczeniami powietrza, czas na jonizatory powietrza!

Jonizacja i jonizatory powietrza budzą coraz większe zainteresowanie. Cząstki powietrza nie są obojętne. Posiadają ładunek elektryczny, który oddziałuje na organizmy żywe. W środowisku naturalnym przeważają ładunki ujemne. W czasach gdy ludzie mieli bliższy kontakt z przyrodą, lepiej funkcjonowali i lepiej się czuli. Częste przebywanie wśród drzew, chodzenie boso po łąkach, brak samochodów i komputerów, wszystko to dawało możliwość naładowania ludzkiego organizmu jonami ujemnymi.

Badania naukowe potwierdzają, że elektroklimat, czyli odpowiednia koncentracja aerojonów ma wpływ ma zdrowie i samopoczucie człowieka. Korzystnie oddziałują na nas jony ujemne – doświadczył tego każdy, kto w pobliżu fontanny czy wodospadu górskiego czuł przypływ energii i orzeźwienia. Natomiast przebywanie w otoczeniu dodatnio zjonizowanego powietrza powoduje osłabienie, znużenie, zmniejszenie wydajności fizycznej i odporności psychicznej.

jonizatory powietrza

Jak powstają jony?

W powietrzu znajdują się różne cząsteczki submikroskopowe – atomy, cząsteczki, grupy cząsteczek lub cząstki, takie jak kurz lub kroplista ciecz. Jeśli atom traci elektron (na skutek wyparcia) dołącza do przyległej cząsteczki, która staje się jonem ujemnym, w efekcie tego pierwotna cząsteczka staje się jonem dodatnim. Zderzenia cząsteczek prowadzą do przemieszczania się ładunku.

Jony w sposób ciągły są produkowane w naturze. Kształtują się przez bombardowanie cząsteczek powietrza przez cząstki alfa i beta, przez wchłanianie promieniowania takiego jak: promienie Roentgena, promieniowanie gamma, promieniowanie kosmiczne i fale krótkie promieniowania nadfioletowego. Również przez ścinanie kroplistej cieczy i unoszący się w powietrzu śnieg i kurz. Tego rodzaju źródła energii wypierają elektrony z kształtu i mogą też przyczyniać się do formowania jonów o ładunkach dodatnich. Może być również tak, że naładowany ujemnie jon przyłącza się do naładowanych dodatnio zanieczyszczonych cząstek i alergenów w powietrzu. Ukształtowane w ten sposób duże cząstki są zdolne do upadania na ziemię oraz poza obszar powietrza dostępny dla organizmów żywych.

Liczba jonów w powietrzu

Chociaż jony są w sposób ciągły kształtowane, są one również neutralizowane przez połączenie z jonami o przeciwnych biegunach do tego stopnia, że ich skupienie w atmosferze jest stałe. W czystym powietrzu, ponad ziemią jest od 1500 do 4000 jonów/cm3. Prawidłowy stosunek jonów dodatnich do ujemnych wynosi od 1,2 do 1,0. W powietrzu uprzemysłowionych miast jony dodatnie znacznie przeważają nad ujemnymi. Koncentracja jonów w atmosferze różni się powszechnie z miejsca do miejsca; liczba małych jonów, np. zmienia się w zakresie około 200 do 2200 na cm3, zależnie od lokalizacji geograficznej.

Badania naukowe nad wpływem jonów na nasz organizm

Wielokrotnie przeprowadzono badania naukowe dotyczące jonów ujemnych. Stosunek jonów dodatnich do jonów ujemnych powinien wynosić 1,2:1,0. W zależności od tego stosunku mamy albo dobre, albo złe samopoczucie. W dzisiejszym szybkim tempie życia, większość czasu spędzamy wśród takich urządzeń jak np. komórki, komputery, kopiarki itd.. Blokują one dopływ jonów ujemnych do naszego organizmu i przez to czujemy się ciągle zmęczeni, senni, często mamy złe samopoczucie. Zmniejszona jest również nasza wydajność fizyczna i psychiczną.

Szwajcaria

Przez 30 tygodni zbadano dwie grupy pracowników szwajcarskiego banku. Jedna z grup miała przebywać w pomieszczeniu z tradycyjnie kontrolowanym powietrzem. Druga grupa miała natomiast przebywać w pomieszczeniu, gdzie powietrze było jonizowane do takiego stopnia, żeby osiągnęło ten sam stosunek jonów ujemnych do jonów dodatnich. Wyniki badań były niewiarygodne. Pierwsza grupa z tradycyjnym powietrzem chorowała osiem raz częściej na choroby związane z drogami oddechowymi.

Rosja

W Rosji próbowano wyhodować małe szczury, myszy, zające, w miejscu gdzie powietrze kompletnie pozbawione było jonów. Wszystkie zwierzątka zdechły w przeciągu kilku dni.

Wielka Brytania

Eksperyment przeprowadzony w Uniwersytecie w Surrey pokazał, że najonizowane powietrze może zwiększyć aż o 28% wydolność umysłową w przedmiotach zarówno ogólnych, jak i ścisłych.

Stany Zjednoczone

Dr. Kornblueh z Universytetu Pennsylvani szkoły podyplomowej, szpitala Northeastern i Frankford w Philadelhia leczył jonami ujemnymi pacjentów cierpiących na nieżyt nosa lub astmę. Aż 63% pacjentów doznało częściowego lub całkowitego wyleczenia.

Gdzie naturalnie występują jony ujemne?

Źródłem jonów ujemnych są przede wszystkim burze – wyładowania atmosferyczne, które jonizują powietrze. Zdolność do jonizacji powietrza mają też rośliny (szczególne właściwości wykazują paprocie) oraz naturalne zbiorniki wodne (zwłaszcza morza, ale także wodospady). Obecnie wzrasta zainteresowanie jonizatorami, które poprawiają jakość otaczającego nas powietrza. Jonizatory powietrza to urządzenia, które wytwarzają korzystne dla nas jony ujemne i dobrze wpływają na elektroklimat.

jonizatory powietrza

Coraz częściej warunki elektroklimatyczne w naszych pomieszczeniach jest niesprzyjające. Otacza nas powietrze zjonizowane dodatnio przez pola elektromagnetyczne pochodzące od monitorów, telewizorów, drukarek itp. Gdy wychodzimy na zewnątrz, w powietrzu znajduje się smog i spaliny pochodzące z samochodów. Dlatego warto pomyśleć o właściwej jonizacji powietrza w naszym otoczeniu – zobojętnieniu jonów dodatnich i wytworzeniu jonów ujemnych. Mogą nas wspomóc rośliny doniczkowe, takie jak:

Zielistka Sternberga Chlorophytum comosum

Bardzo łatwa w uprawie. Dezaktywuje promieniowanie z urządzeń elektromagnetycznych, wchłania związki rakotwórcze wydzielane przez lakiery, farby i meble. Oczyszcza powietrze z dymu tytoniowego (w szczególności z formaldehydu i benzenu).

Nefrolepis Nephrolepis 

Jedna z paproci, które sprzyjają oczyszczaniu powietrza, jonizują je ujemnie, tworzą właściwy mikroklimat, co powoduje, że łatwiej się więc regenerujemy oraz wzmacniamy swoje biopole. Paprocie wydzielają dużo tlenu, a obficie podlewane zwiększają wilgotność powietrza. Przeciwdziałają w ten sposób podrażnieniom oczu, nosa, gardła oraz niedomaganiom układu oddechowego.

Bluszcz pospolity Hedera helix 

Wchłania m.in. benzen, tlenki węgla, formaldehydy i trichloroeteny. Część z tych związków jest wydzielana przy paleniu tytoniu, inne są związane ze stosowaniem klejów, farb, lakierów i środków czystości, roślina znosi półcień, ale może być jednak kapryśna – zarówno przy nadmiarze wody, jak i przesuszeniu szybko gubi liście.

Palmy

Nawilżają powietrze i oczyszczają je z wielu szkodliwych związków – formaldehydu i benzenu. Za szczególnie cenne gatunki oczyszczające powietrze uchodzą: palma bambusowa oraz areka. Rośliny lubią dużą ilość światła rozproszonego. Są umiarkowanie łatwe w uprawie.

Epipremnum złociste Epipremnum aureum

Pochłania m.in. formaldehydy. Gatunek jest łatwy w uprawie. Znosi półcień.

Skrzydłokwiat Spathiphyllum 

Słynie ze swojej wytrzymałości – znosi wiele niekorzystnych czynników (poza mrozem). Rośnie w zacienionych pomieszczeniach, wytrzymuje przesuszenie, niską wilgotność powietrza i zanieczyszczenia. Niweluje szkodliwe działanie acetonu, benzenu i amoniaku.

jonizatory powietrza

Sansewieria (wężownica) Sansevieria

Znakomicie oczyszcza powietrze i ma bardzo małe wymagania, lubi pełne słońce. Nie znosi dużej wilgotności podłoża. Oczyszcza powietrze z benzenu, ksylenu i toluenu, trójchloroetylenu i formaldehydu.

Anturium Anthurium

Oczyszcza powietrze z aldehydu mrówkowego, amoniaku i benzenu. ma dość duże wymagania – podłoże powinno być lekkie i przepuszczalne, z drenażem. Nie lubi bezpośredniego nasłonecznienia.

Chryzantemy wielkokwiatowe Chrysanthemum morifolium

Oczyszczają powietrze ze związków obecnych w smogu (trichloroetylen, benzen, aldehyd mrówkowy, ksyleny, amoniak), są łatwe w pielęgnacji, ale nie lubią suszy.

Zroślicha Syngonium

Skutecznie pochłania amoniak wydzielany przez drukarki, fotokopiarki, urządzenia biurowe oraz detergenty. Zapobiega w ten sposób podrażnieniom błon śluzowych oraz skóry. Zroślicha jest bardzo łatwa w uprawie, szybko rośnie, nie choruje.

Figowiec Ficus

Usuwa z powietrza szkodliwe substancje toksyczne, szczególnie te zawarte w dymie papierosowym, w tym formaldehyd, który jest związkiem występującym najczęściej w powietrzu zamkniętych pomieszczeń. Figowiec wymaga jasnego miejsca i rozproszonego światła.

Może się jednak okazać, że są one zbyt mało wydaje, aby zneutralizować tak dużą ilość ładunków dodatnich. Jonizować powietrze mogą niektóre modele klimatyzatorów, albo specjalne jonizatory powietrza. Są to praktycznie bezobsługowe i niedrogie urządzenia, które zasysają z powietrza szkodliwe jony dodatnie, a emitują jony ujemne.

Jonizatory powietrza

Urządzenia te wytwarzają jony ujemne za pomocą wysokiego napięcia (sposób klasyczny), inne wykorzystują emisję wolnych elektronów z rozgrzanego metalu – termoemisja, a jeszcze inne wykorzystują czwarty stan skupienia, tzw. plazmę. Przy wyborze modelu warto zatem upewnić się, czy produkcja ozonu nie przekracza dopuszczalnej normy – ozon jest szkodliwym skutkiem ubocznym działania jonizatorów.

W naszym sklepie możecie Państwo zakupić jonizator powietrza BIO Plasma Ionfresher JP-212 II.

jonizatory powietrza

Jest to innowacyjne i niezawodne urządzenie, którego zasada działania polega na wytworzeniu wewnątrz urządzenia plazmy powodującej zmianę polaryzacji jonów powietrza z dodatniej na ujemną oraz na wymuszenie przepływu powietrza przez urządzenie. Plazma jest często nazywana czwartym stanem materii, jest czymś pomiędzy ciałem stałym, cieczą i gazem. Jest to zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząsteczek jest naładowana elektrycznie.

Urządzenie Plasma ionfresher wykorzystuje technologię plazmy do koncentracji emitowanych jonów ujemnych do 7.000.000 / cm3 co pozwala na jonizację powietrza w pomieszczeniach zamkniętych do 90 m2. Nie wymaga wymiany filtrów, ani żadnych innych elementów eksploatacyjnych i cechuje się bardzo niskim zużyciem energii elektrycznej – pobierana moc to tylko 2,7 W, co bezpośrednio przekłada się na niskie koszty eksploatacji i stanowi korzystną opcję utrzymywania czystości powietrza.

Mikrocząsteczki zawarte w powietrzu, takie jak: kurz, pyłki, roztocza, dym, spaliny, odór i inne niepożądane zapachy, które mają ładunek dodatni, są zasysane przez urządzenie i dzięki plazmowej zmianie polaryzacji na ujemną, zostają skompensowane na specjalnym wkładzie filtrującym. W jonizatorze wszystkie hałaśliwe elementy, jak wentylator czy silnik, systemem opartym na działaniu plazmy, dzięki czemu jonizator charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Urządzenie nie zakłóca spokoju w warunkach biurowych i domowych, a system przepływu powietrza przez urządzenie pozwala używać go w nocy.

Zastosowanie:

Można go używać w pokojach gościnnych, sypialniach, restauracjach, czytelniach, pomieszczeniach z komputerami, telewizorami oraz innych pomieszczeniach .

Czyszczenie:

Unikalnie zaprojektowany wsad zawiera panele zbierające kurz oraz generator jonów ujemnych. Wsad można łatwo wyciągać i wyczyścić. Wytrzymałe i nierdzewne panele mogą zostać ponownie użyte po oczyszczeniu. Generator jonów ujemnych może zostać wyczyszczony w celu zapewnienia najwyższej efektywności jego działania. Dioda sygnalizuje moment kiedy panel należy wyczyścić. Częstotliwość czyszczenia to 7-14 dni.

 

Źródła:

https://dziennikpolski24.pl/do-czego-potrzebny-jest-jonizator-powietrza/ar/10400345

Chorny K.: Ways of Producing Healthy Ionized Air for Improvement of Indoor Air Quality. Exposure, Human Responses and Building Investigations. Proceedings of Healthy Buildings 2000, 2000;1:125–30.

Hawkins L, Barker, T.: Air ions and human performance. Ergonomics,1978;21(4):273-8.

Kreuger A.: Are negative ions good for you? New Scientist, 14 June, 1973.

Sulman F.: Absence of harmful effects of protracted negative air ionization. Biometeor, 1978;22(1)53-8.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *